dot dot
Vic HuaHin : วิก หัวหิน

Arts Complex, Thailand

 
          " Vic HuaHin : วิก หัวหิน "          
   
Patravadi Theatre
 
  วิก หัวหิน  
Vic HuaHin : วิก หัวหิน
  สำนักงานกรุงเทพฯ  
  -  
  โทรศัพท์ -  
  โทรสาร -  
       
         
  Vic HuaHin    
 
62/70 ซอยหมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
  โทรศัพท์
032-827814-5
   
   
08-17638690
   
   
08-18139631
   
  โทรสาร 032-827817    
         
  Email 
patravadi@vichuahin.com
   
info@vichuahin.com
   
         
  Website
www.vichuahin.com
   
   
www.patravadischool.com
  Facebook
www.facebook.com/vichuahin.patravadi
   
www.facebook.com/patravaditheatre
   
www.facebook.com/khrulek
  Etc.. -    
 
        Vic HuaHin : วิก หัวหิน        
    " Patravadi Theatre "    
 
วิก เป็นคำที่คนไทยเคยเรียกสถานที่จัดมหรสพในยุคปลายรัชกาลที่ 7 เช่น วิกลิเก วิกจำอวด คำภาษาอังกฤษว่า Vic มาจากการเรียกชื่อย่อของโรงละคร Royal Victoria Theatre ในปลายศตวรรษที่ 17
 
วิกหัวหิน ศิลปะสถานเพื่องานศิลป์และการละครแห่งใหม่ของประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ ภัทราวดี มีชูธน ที่ทุ่มเทสร้างวิกหัวหินโดยมุ่งหมายให้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม แบบครบวงจร ทั้งการแสดง การละคร นิทรรศการ รวมไปถึงการเป็นโรงเรียนและสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ให้เรียนรู้และรู้จักการผสานความรู้ทางวิชาการกับจินตนาการสร้างสรรค์ให้ เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบ ของการแสดงและนิทรรศการอันมีคุณค่าและสวยงาม เพื่อสร้างเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาต่อ ให้เยาวชนเป็นประชาชนพลเมืองของชาติที่มีคุณค่า มีคุณธรรม และมีความสุข
 
Vic HuaHin : วิก หัวหิน
 
วิกหัวหิน เป็นศิลปะสถานเพียงหนึ่งเดียว ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งศาสตร์และศิลป์ท่ามกลางธรรมชาติ อันสวยงาม ประกอบด้วยส่วนของโรงละคร แกลอรี่ ที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งทุกที่พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะการจัดวางที่น่าสนใจให้ทุกท่านสัมผัสได้อย่างเป็นกันเอง
 
 
วิกหัวหิน ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหิน ที่เต็มไปด้วยอดีตและความทรงจำ เมืองเล็กๆ ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นตำหนักประทับแรม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงสร้าง พระราชวังไกลกังวล เป็นวังส่วนพระองค์ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานฤดูร้อนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงประทานองค์ความรู้มากมายจาก โครงการทดลองของพระองค์ท่าน และโรงละครแห่งนี้ จะเป็นสถานที่แห่งใหม่ ที่สร้างความทรงจำให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
 
        Vic HuaHin : วิก หัวหิน        
    " Patravadi Theatre "    
 
“Vic” comes from “Old Vic”, the common name for London’s famous Royal Victorian Theatre founded in 19th century. The theatre has been the stage for the greatest performers in the past century. “Hua Hin” is the district where the arts complex is located in province Prachuap Kirikhan, Thailand. Hua Hin is an idyllic beachside resort town, where royal residences like Maruekatayawan Palace and Klai Kangwon Palace have been built since the reign of Rama VI. Hua Hin is also the cradle of His Majesty the King Bhumibol’s (Rama 9) many royal projects. For their love towards their King, Hua Hin has a special place in the hearts of Thai people.
 
The 30-rai space of Vic Hua Hin was the originally the land of Khunying Supatra Singholaka, a businesswoman with the soul of an artist and a mother who understood her children. She had not only encouraged her daughter, Patravadi Mejudon, to take up performing arts, but urged her to build her own theatre, so that Patravadi could share and create invaluable learning opportunities for others. Patravadi built her first theatre in 1992, in Bangkok, and it has been the cradle for many renowned performing artists in Thailand, and an important platform for showcasing international productions.
 
Vic HuaHin : วิก หัวหิน
 
With the experience gained in Patravadi Theatre, Patravadi Mejudhon created the VIC HuaHin as big-scale comprehensive arts complex. It is the classroom, playground, home, laboratory and school hall for students of Patravadi High School HuaHin. It is also a multi-purpose hub that provides studios, theatres, accommodation, gallery, and seminar spaces for Thai and international artists.
Patravadi Medjudhon pledges to make Vic Hua Hin an invaluable asset to Thailand and the world of art.
 
Patravadi Mejudhon, renowned actress, director, playwright and founder of the Patravadi Theatre added new chapters to Thailand’s history of performing arts and education by creating an imaginative arts complex, Vic HuaHin, in 2010.
 
Vic HuaHin : วิก หัวหิน
 
Vic HuaHin is a new institution for arts and culture for the new generation. Patravadi Mejudhon’s vision is to create a comprehensive arts complex where art and culture is learned, shared, enjoyed and exchanged, for Thai and international visitors, students and artists alike. There are various spaces such as a theatre, gallery, school, accommodation, and restaurant.
 
 
www.centerresort.com

 
แหล่งท่องเที่ยวชะอำหัวหิน


Booking.com