google.com, pub-1439861366638942, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Trat Tourist Attraction : แหล่งท่องเที่ยว ตราด
dot dot
Trat Tourist Attraction : แหล่งท่องเที่ยว ตราด

Trat Tourist Attraction, Thailand

 
Trat is Thailand’s eastern most province, Located on the east coast of the Gulf of Thailand and close to the Cambodian border and approximately 315 kilometers away from Bangkok and International airport. Trat Province serves as a launching point for visitors to the 52 islands, including those of Chang island Marine National Park. Kood island, Chang island and Mak island is the most popular tourist destinations in Trat.
The island is a popular spot for tourists and families. They are relaxing with the popular beaches and enjoy a great range of activities, ideal destination for those who want to enjoy with natural and a peaceful environment at Chang Marine National Park.
 
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายติดทะเลทางด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นอัญมณีทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะทั้งสิ้นจำนวน 52 เกาะ และมีเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวหลายเกาะด้วยกัน โดยเฉพาะ "เกาะช้าง" ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ทั้งหาดทราย ,ปะการัง , น้ำตกและป่าเขา นอกจากเกาะช้างก็มีเกาะอื่นๆ ที่สวยงามที่พร้อมให้ทุกท่านได้มาสัมผัส เช่น เกาะกูด เกาะรัง นอกจากนั้น บนผืนแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดตราดยังมีแหล่งท่องเที่ยว ชายหาด และธรรมชาติอีกมากมาย ที่นอกเหนือจากหมู่เกาะช้าง
 
Trat Tourist Attraction
สถานที่ท่องเที่ยว ตราด เกาะช้าง
หน้า 1 หน้าที่  1   2  ตราด หน้าแรก
 
 
Tree Top Adventure Park : ทรีท้อป แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เกาะช้าง
สัมผัสประสบการณ์ ความเร้าใจ สนุกตื่นเต้นท้าทายใหม่ บนยอดไม้โดยการโหนเชือกโยนตัวจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง กับเกมมันส์ๆ เช่น ไต่สะพานเชือก ห้อยโหนแบบทาร์ซาน ควบคุมความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศส สัมผัสและท้าทายความรู้สึกตื่นเต้นนี้ได้ที่เกาะช้าง
 
 
KohChang Island : อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง
เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา อันเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการังที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ
 
 
KohKood Island : เกาะกูด ตราด
เกาะกูดมีชายหาดมากมาย หาดคลองเจ้า หาดอ่าวพร้าว อ่าวง่ามโข่ หาดอ่าวเบ้า หาดคลองหิน อ่าวพร้าว ไปจนสุดปลายแหลมเทียน ล้วนแต่เป็นหาดที่มีทรายสวยงาม น้ำทะเลใส ประกอบกับธรรมชาติสงบเงียบ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวริมหาด นอกจากนี้บนเกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแนวปะการังหลากชนิด รวมทั้งเกาะแรดและเกาะไม้ ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะกูด
 
 
Koh Mak Island : เกาะหมาก ตราด
เกาะหมาก นับเป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในท้องทะเลตราด รองลงมาจากเกาะช้างและเกาะกูด สภาพธรรมชาติยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก แนวหาดทรายสวยๆ น้ำทะเลสะอาด บรรยากาศร่มรื่น และวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะที่เรียบง่ายและเป็นมิตร จึงล้วนเป็นเสน่ห์ของเกาะแห่งนี้ มีชายหาดที่สวยงาม หลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม
 
 
Trat's Island Groups : Neighbor of KohChang : หมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะช้าง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่มากถึง 52 เกาะ เรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ่ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ ที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง เกาะปุย ฯลฯ
 
 
HatLek Border Market : ตลาดชายแดน บ้านหาดเล็ก
ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก ตั้งอยู่บ้านหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 เมื่อสงครามในกัมพูชาสิ้นสุดลงราวปี พ.ศ.2529 ตลาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรับซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวกัมพูชาเพื่อไปขายต่อที่เกาะกง และยังมีสินค้าราคาถูกมาจากประเทศกัมพูชามาจำหน่าย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น
 
 
Page 1 Page  1   2  Tratสถานที่ท่องเที่ยว